Một chút căng thẳng và lo lắng có thể tốt cho sức khỏe của bạn

Căng thẳng và lo lắng có thể không tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất, nhưng sự thật là không phải lúc nào họ cũng vậy. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng “liều nhỏ” căng thẳng giúp mọi người giảm thiểu kết quả tiêu cực. Căng thẳng và …

Một chút căng thẳng và lo lắng có thể tốt cho sức khỏe của bạn Read More »