Nuốt tinh trùng có an toàn không?

Nuốt tinh trùng của đàn ông thường không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cho phụ nữ. Tinh trùng là một chất lỏng có chứa protein, muối, đường và các chất dinh dưỡng khác, và không có bất kỳ vi sinh vật có hại nào được tìm thấy trong tinh trùng. Vì …

Nuốt tinh trùng có an toàn không? Read More »