Sử dụng sự lạc quan đã học được trong cuộc sống của bạn

Sự lạc quan học được liên quan đến việc phát triển khả năng nhìn thế giới theo quan điểm tích cực. Nó thường tương phản với sự bất lực đã học . Bằng cách thách thức việc tự nói chuyện tiêu cực và thay thế những suy nghĩ bi quan bằng những suy nghĩ tích cực hơn, mọi người …

Sử dụng sự lạc quan đã học được trong cuộc sống của bạn Read More »