Sự khác biệt giữa sức mạnh tinh thần và sức khỏe tâm thần

Sức mạnh tinh thần và sức khỏe tinh thần đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng không giống nhau. Nhiều từ điển định nghĩa sức khỏe tâm thần là “sự vắng mặt của bệnh tâm thần.” Nhưng không bị trầm cảm, lo lắng hay một căn bệnh nào khác không có nghĩa là … Đọc tiếp